Όροι Κρατήσεων

Όροι Κρατήσεων

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

Ο οδηγός ενοικιαστής πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ετών και να έχει έγκυρη άδεια οδήγησης που να διατηρείται για τουλάχιστον ένα έτος πριν από την περίοδο ενοικίασης . Μια διεθνής άδεια οδήγησης απαιτείται από το ελληνικό δίκαιο για όλους τους οδηγούς ενοικιαστές που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η που δεν διαθέτουν ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης. Επίσης, μια διεθνής άδεια οδήγησης πρέπει να συνοδεύει οποιαδήποτε άδεια οδήγησης με χαρακτήρες που δεν μπορούν να διαβαστούν στα αγγλικά ή τα ελληνικά. Η μέγιστη ηλικία ενοικίασης είναι εξήντα πέντε (65) χρόνια.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΟΣ

Οι επιπρόσθετοι οδηγοί υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις ηλικίας και άδειας όπως και ο οδηγός ενοικιαστής. Η επιπλέον χρέωση για κάθε επιπλέον οδηγό είναι τρία (3) ευρώ επιπλέον. Συνήθως, ο επιπλέον οδηγός δεν χρεώνεται επιπλέον και προσφέρεται δωρεάν κατόπιν συνεννοήσεως με το γραφείο.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Η ελάχιστη περίοδος ενοικίασης για online κρατήσεις είναι τρεις (3) ημέρες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε ενοικίασης μικρότερης διάρκειας επικοινωνήστε τηλεφωνικά στα 2695061515 6986839556 6942463753 ή στείλετε mail [email protected].

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Κατά την παραλαβή του οχήματος όλοι οδηγοί ενοικιαστές πρέπει να φέρουν:
Α) Ένα έγκυρο δίπλωμα οδήγησης.
Β) Διαβατήριο ή Ταυτότητα.
Γ) Αριθμό κράτησης (εάν έχει γίνει online).
Θα δοθεί τον οδηγό-ενοικιαστή ένα συμφωνητικό ενοικίασης το οποίο πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει. Το συμφωνητικό ενοικίασης θα δείχνει όλες τις υπηρεσίες και τις ασφάλειες που παρέχονται καθώς και οποιεσδήποτε επιπλέον υπηρεσίες/ασφάλειες/παροχές τις οποίες ο οδηγός – ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει με τις αντίστοιχες χρεώσεις. Είναι πολύ σημαντικό ο οδηγός ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιεσδήποτε βλάβες προηγούνται της ενοικίασης.

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ

Σε περίπτωση που ο οδηγός ενοικιαστής δεν παραλάβει το όχημα την ημερομηνία και ώρα έναρξης της ενοικίασης χωρίς καμία προηγούμενη γραπτή ή τηλεφωνική συνεννόηση-συζήτηση, η caretta rentals θα ακυρώσει την κράτηση μετά από μία (1) ώρα ενώ διατηρεί το δικαίωμα να μην επιστρέψει την προκαταβολή. Η carettarentals διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μια μέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας οχήματος που αφορά η κράτηση.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Το όχημα παραδίδεται στον οδηγό –ενοικιαστή σε καλή γενικότερη κατάσταση και χωρίς εμφανή ελαττώματα. Οποιαδήποτε παράπονα ως προς την κατάσταση του οχήματος πρέπει να γίνουν στην carettarentals άμεσα με την παράδοση. Ο οδηγός-ενοικιαστής συμφωνεί να το επιστρέψει με όλα τα παρελκόμενα του στην ίδια κατάσταση, στην τοποθεσία, ώρα και ημερομηνία που έχει οριστεί στο συμφωνητικό, αλλιώς ο οδηγός - ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος να αποζημιώσει την carettarentals επιπρόσθετα της κανονικής συμφωνηθείσας χρώσης ενοικίασης. Η carettarentals διατηρεί το δικαίωμα να πάρει πίσω το όχημα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς επιστροφή χρημάτων στον οδηγό-ενοικιαστή αν το όχημα χρησιμοποιείται παραβιάζοντας το συμφωνητικό ενοικίασης και τον ελληνικό κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Ο οδηγός ενοικιαστής αναμένεται να φροντίσει το όχημα και να το επιστρέψει στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν το παρέλαβε και γενικότερα, να φέρεται με σύνεση ως προς τη χρήση του οχήματος. Οποιαδήποτε επισκευή του οχήματος από τον ενοικιαστή ή οποιοδήποτε άλλο άτομο χωρίς άδεια δεν επιτρέπεται. Το όχημα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί :
α) για να μεταφέρει άτομα ή περιουσία προς ενοικίαση,
β) για να ρυμουλκήσει άλλο όχημα η trailer,
γ) για να συμμετάσχει σε αγώνες ταχύτητας,
δ) όταν ο οδηγός ή άλλοι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων, ναρκωτικών ουσιών, κλπ,
ε) σε παράβαση τελωνειακών, κυκλοφοριακών, ή άλλων κανονισμών,
ζ) από οποιοδήποτε τρίτο άτομο εκτός των αναγραφομένων εκ του μισθωτηρίου οδηγών και οποιουδήποτε επιπλέον οδηγού για λόγους αντίθετους προς την ελληνική νομοθεσία.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Στο τέλος της συμφωνημένης περιόδου ενοικίασης, η carettarentals επιτρέπει περίοδο χάριτος τριάντα (30) λεπτών με την οποία, ο ενοικιαστής θα χρεωθεί με κατ΄ ελάχιστον με το πόσο των 15/ώρα μετά την πάροδο της ενοικίασης που να αναγράφεται στο συμφωνητικό.

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή γίνεται με την παράδοση του οχήματος. Αποδεκτά είναι τα μετρητά , όλες οι πιστωτικές και οι χρεωστικές κάρτες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εξόφληση με την παράδοση του οχήματος με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, παρακαλώ ενημερώστε την carettarentals εκ των προτέρων.

ΑΚΥΡΩΣΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την κράτηση σας θα εκτιμούσαμε μια έγκαιρη ενημέρωση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στα τηλέφωνα επικοινωνίας της εταιρίας ή στείλτε μας mail στο [email protected]. Προκαταβολές δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη έγκυρης ενημέρωσης τουλάχιστον επτά ημερών από την συμφωνηθείσα ημερομηνία παράδοσης- παραλαβής του οχήματος. Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης που έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής μέσω της ιστοσελίδας, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η carettarentals δικαιούται να ζητήσει από τον ενοικιαστή ή να παρακρατήσει από τυχόν πληρωμή του την καταβολή ακυρωτικού τέλους αξίας 10€ ανά κράτηση.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ολοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί-ενοικιαστές των οχημάτων της carettarentals καλύπτονται με ασφάλιση προς τρίτους και επιβαινόντων, ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος οδηγού, οδική-ταξιδιωτική βοήθεια, και κατόπιν συνεννόησης, με μικτή ασφάλιση με μερική απαλλαγή ευθύνης. Οι παραπάνω καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους του συμβολαίου της carettarentals με την ασφαλιστική της εταιρία. Περιλαμβάνεται στην τιμή του ενοικιαζόμενου οχήματος και καλύπτει ασφαλιστικά ακόμα, για θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων-επιβαινόντων, εκτός του οδηγού, μέχρι του ποσού των 1,220,000 ευρώ ανά θύμα, καθώς και τις υλικές ζημίες τρίτων μέχρι του ποσού των 1,200,000 ευρώ ανά συμβάν.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Περιλαμβάνεται στην τιμή του ενοικιαζόμενου οχήματος και καλύπτει ασφαλιστικά τον οδηγό μέχρι του ποσού των 15000 ευρώ για θάνατο, ολική ή μερική ανικανότητα σε περίπτωση ατυχήματος ανάλογα με τους σχετικούς όρους που παρέχονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του ενοικιαζόμενου οχήματος. Μπορεί να συμπεριληφθεί κατόπιν συνεννόησης –συμφωνίας, και περιορίζει την ευθύνη του οδηγού-ενοικιαστή για ζημίες του ενοικιαζόμενου οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος μέχρι του ποσού της συμφωνηθείσας απαλλαγής που θα αναγραφεί στο συμφωνητικό της ενοικίασης. Το ποσό της απαλλαγής εξαρτάται από την κατηγορία του ενοικιαζόμενου οχήματος και κυμαίνεται από 0€ έως 1000€. Η μικτή με μερική απαλλαγή ευθύνης ζημιών (SCDW) καλύπτει το κόστος επισκευής σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτός ο τύπος ασφάλισης δεν ισχύει για ζημίες στο εσωτερικό, την οροφή και το κάτω μέρος του οχήματος, όπως και επίσης για τα παράθυρα, κρύσταλλα, ζάντες υάλινες οροφές, καθρέπτες, κεραίες, προσωπικά αντικείμενα, ρόδες, ελαστικά και άλλα παρελκόμενα. Παρέχουμε ακόμα και ασφάλεια πλήρους απαλλαγής ευθύνης(FDW) στην οποία μειώνετε το ποσό ευθύνης σας σε 0€, πληρώνοντας ένα μικρό ποσό επιπλέον στην παρεχόμενη ασφάλεια. Σε αυτή την κατηγορία παρέχεται δαπάνη για το σύνολο των ζημιών του οχήματος. Είναι έγκυρη σε περίπτωση που δεν έχουν παραβιαστεί ο ελληνικός κώδικας οδικής κυκλοφορίας και οι όροι του συμφωνητικού ενοικίασης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση και η υπογραφή της δήλωσης ατυχήματος από τον ενοικιαστή σε περίπτωση ζημίας ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του.

ΙΣΧΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Καμία ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει:
Α) Αν ο οδηγός του οχήματος δεν είναι εξουσιοδοτημένος από την carettanentals και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται στο συμφωνητικό ενοικιάσης.
Β) Όταν ο οδηγός-ενοικιαστής προκαλεί ένα ατύχημα υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
Γ) Όταν το όχημα δεν επιστραφεί την ημερομηνία και ώρα της επιστροφής που αναγράφεται στο συμφωνητικό ενοικίασης.
Δ) Αν το όχημα έχει οδηγηθεί σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, λαμβάνοντας μέρος σε αγώνες ταχύτητας ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.
Ε) Αν ο οδηγός ενοικιαστής δεν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για ασφαλή στάθμευση και κλείδωμα του οχήματος. Στ) για απώλεια ή βλάβη κλειδιών.
Ζ) αν προκληθεί βλάβη στο όχημα ή κλαπεί λόγω υπαιτιότητα ή αμέλειας του οδηγού ενοικιαστή, ο οδηγός ενοικιαστής θα είναι υπόλογος , έως και τη συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τη χρονική περίοδο της ενοικίασης.
Η) για βλάβη που προκλήθηκε σκόπιμα ή από αμέλεια.
Θ) για βλάβη που προκλήθηκε από χρήση λάθους καυσίμου.
Ι) για βλάβη που προκλήθηκε σαν αποτέλεσμα από την αθέτηση των όρων του και προϋποθέσεων του συμφωνητικού ενοικίασης, και κυρίως, για βλάβη που προκλήθηκε ενώ το όχημα της carettarentals βρισκόταν σε πλοίο ή εκτός Ζακύνθου δίχως την έγγραφη συγκατάθεση των πληρεξουσίων προσώπων της ιδιοκτήτριας εταιρίας του προς ενοικίαση οχήματος.
Η εταιρία carettarentals δεν επιστρέφει χρήματα ούτε αντικαθιστά το όχημα σε περίπτωση ατυχήματος/κλοπής που προκλήθηκε με υπαιτιότητα του οδηγού ενοικιαστή.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Η εταιρία carettarentals δεν είναι υπεύθυνη για προσωπικά/πολύτιμα αντικείμενα που εκλάπησαν/χάθηκαν ή έπαθαν ζημιά κατά την διάρκεια της ενοικίασης ή ενός ατυχήματος.

 

ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΒΛΑΒΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

Σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του κλειδιού του οχήματος κατά τη διάρκεια της ενοικίασης ο ενοικιαστής είναι υπόλογος και οφείλει να πληρώσει το κόστος αντικατάστασης η επισκευή του κλειδιών καθώς και των υπολοίπων χρεώσεων για την αποκατάσταση της ζημίας (πχ. προγραμματισμός, μεταφορικά κ.α).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε περιστατικού ο οδηγός ενοικιαστής είναι υπεύθυνος να ακολουθήσει τη διαδικασία που προτείνει η ασφάλιση όπως παρακάτω:
Α) να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρία carettarentals.
Β) εάν είναι σε θέση να φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τον τόπο του συμβάντος.
Γ) να καταγράψει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων.
Δ) να μην αναγνωρίσει ισχυρισμούς τρίτων όταν δεν είναι ξεκάθαρη η υπατιότητα.
Ε) να ειδοποιήσει την Τροχαία σε περίπτωση τραυματισμού.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Κ.Ο.Κ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Όλα τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις-ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού-ενοικιαστή κατά τη διάρκεια της ενοικίασης του οχήματος επιβαρύνουν πλήρως τον οδηγό ενοικιαστή. Σε περίπτωση που ο οδηγός ενοικιαστής δεν πληρώσει το πρόστιμο που του επιβλήθηκε κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, θα πληρώσει τέλη διαχειριστικών εξόδων των 30€ στην carettarentals επιπρόσθετα του προστίμου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΤΟΣ ΝΗΣΙΟΥ

Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά ενοικιαζόμενων οχημάτων της carettarentals με πλοίο, όπως και η χρήση των οχημάτων μας εκτός του νησιού της Ζακύνθου δίχως την έγγραφη και μόνο συγκατάθεση της εταιρίας σχετικά.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση ατυχήματος, σύμφωνα με το άρθρο Κ70 του ελληνικού κώδικα οδικής κυκλοφορίας ο οδηγός-ενοικιαστής υποχρεούται να συμπληρώσει φόρμα αναφοράς περιστατικού και να πληρώσει ένα μη επιστρέψιμο τέλος των 50€ έτσι ώστε να καλύψει τα διοικητικά έξοδα άσχετα από το αν η ευθύνη είναι δική του.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Η παράδοση και η συλλογή είναι δωρεάν στις περισσότερες περιοχές του νησιού. Ορισμένες περιοχές χρεώνονται με διαφορετικό τρόπο λόγω μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης. Χρεώσεις για παράδοση και συλλογή μεταξύ των ορών 22:00 – 08:00 υπόκεινται σε μια χρέωση 20€ η οποία πληρώνεται επί τόπου.

ΚΑΥΣΙΜΑ

Ο οδηγός-ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την κατανάλωση των καυσίμων κατά τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης. Ο προαναφερόμενος, υποχρεούται να επιστρέψει το όχημα με το ίδιο επίπεδο καυσίμου που είχε όταν ξεκίνησε η περίοδος ενοικίασης, αλλιώς θα εφαρμοστεί μια χρέωση καυσίμων μαζί με το τέλος ανεφοδιασμού της τάξεως των 10€.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΛΟΥ

Οι κρατήσεις των οχημάτων γίνονται σύμφωνα με την κατηγορία και όχι σύμφωνα με το μοντέλο του οχήματος. Εξυπακούεται πως η carettarentals καταβάλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να σας διαθέσει το ίδιο όχημα που επιλέξατε κατά την κράτησης σας.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Όλες οι κατηγορίες των παιδικών καθισμάτων παρέχονται δωρεάν για το πρώτο κάθισμα. Σε περίπτωση αιτήματος και για δεύτερο κάθισμα, παρέχεται κατόπιν αιτήματος σας με κόστος 4€ την ημέρα.

ΦΟΡΟΙ

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και τοπικούς φόρους.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Ο οδηγός ενοικιαστής κατανοεί ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα πέραν από αυτά που δηλώνονται στο συμφωνητικό ενοικίασης. Όλοι οι επιπλέον εξουσιοδοτημένοι οδηγοί είναι από κοινού και ξεχωριστά υπόλογοι με τον οδηγό-ενοικιαστή υπό του συμφωνητικού ενοικίασης. Το συμφωνητικό ενοικίασης και οι όροι μίσθωσης αντικαθιστούν οποιαδήποτε άλλη προφορική συμφωνία μεταξύ της carettarentals και του οδηγού ενοικιαστή.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Αν ο ενοικιαστής θέλει να διατηρήσει το όχημα περισσότερο από την συμφωνημένη περίοδο, πρέπει να επικοινωνήσει με την carettarentals έτσι ώστε να παρατείνει το συμφωνητικό ενοικίασης σύμφωνα με την διαθεσιμότητα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν βιολογικό καθαρισμό (πχ. πτώση καφέ στα καθίσματα, μοκέτες, λεκέδες από άμμο αλάτι, τσίχλες κ.α) ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των ογδόντα (80) ευρώ. Σε περίπτωση φθοράς με υπαιτιότητα του ενοικιαστή (π.χ. κάψιμο καθισμάτων) θα υπάρξει αντίστοιχη χρέωση αναλόγως της ζημιάς.

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ
α) διαθέτουμε ένα από του νεότερους στόλους ενοικιαζόμενων οχημάτων, άρτια συντηρημένο στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς.
β) διαθέτουμε 24ωρη οδική βοήθεια και 24ωρη φροντίδα ατυχήματος.
γ) παρέχουμε δωρεάν οδικούς χάρτες και είμαστε πρόθυμοι να λύσουμε κάθε απόρροια σας και να σας βοηθήσουμε σε κάθε σας πρόβλημα.
δ) διαθέτουμε μεγάλη γκάμα οχημάτων εξοπλισμένα με όλα τα μέσα της νέας τεχνολογίας.
ε) αντικαθιστούμε το όχημά σας σε περίπτωση βλάβης που δεν προκλήθηκε από υπαιτιότητα σας.
Στ) σε όλους τους πελάτες μας διαθέτουμε απεριόριστα χιλιόμετρα και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Α) ασφάλεια προς τρίτους και επιβαίνοντες πέραν του οδηγού.
Β) δωρεάν οδική βοήθεια και ταξιδιωτική φροντίδα ατυχήματος.
Γ) απεριόριστα δωρεάν χιλιόμετρα.
Δ) μικτή ασφάλιση (κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση).
Ε) δωρεάν παράδοση παραλαβή οχήματος στο σημείο της αρεσκείας σας.
Στ) δωρεάν πλήρως ενημερωμένο οδικό χάρτη του νησιού.
Ζ) δωρεάν παιδικό κάθισμα.
Η) δωρεάν επιπλέον οδηγό.
Θ) δωρεάν GPS (κατόπιν αιτήσεως σας και διαθεσιμότητας).